תגית: שידור צבורי

קַפּצ'וּנוּ ואל תטַפּשוּנוּ

רגיל

הפרסומות מרעילות את השידור הציבורי בישראל
– על קַפּצָ'ה ומה הרדיו הישראלי יכול ללמוד ממנה

המשך הרשומה

מודעות פרסומת

המדוזות בין גלי הרדיו

רגיל

המשך הרשומה